Zarząd

 

Mariusz Pałasz
Prezes
Paweł Witczak
Naczelnik
Mirosław Dziewulski
Wiceprezes
Henryk Dziewulski
Z-ca Naczelnika
Bartłomiej Gzula
Skarbnik
Ilona Gajda
Sekretarz
Mariola Jałowiecka
Gospodarz
Paweł Stuczyński
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Paweł Kostera
Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej
Przemysław Klimkowski
Sekretarz Komisji Rewizyjnej

 

 

Administrator Paweł Kostera, Wszystkie prawa zastrzeżone.