Historia

Źródła historyczne wspominają o Żelechowie i Ojrzanowie już na początku XV wieku. Te dwie wsie leżące blisko siebie, stanowiły kiedyś jedną całość i miały jednych właścicieli dóbr ziemskich. Towarzystwo Straży Ogniowej w Żelechowie prowadzi swoją działalność już ponad 100 lat. Przez te wszystkie lata wielokrotnie zmieniały się ustroje i warunki polityczno-społeczne, a mimo to organizacja dobrze służyła Ojczyźnie i jej obywatelom. To nasi druhowie, poświęcając swój czas, często z narażeniem własnego zdrowia i życia, nieśli ludziom pomoc.
W 1902r. Stefan Dziewulski w porozumieniu z Kazimierzem Wojciechowskim i przy współpracy z Wójtem Józefem Górzyńskim, nauczycielem Stefanem Weronića i rolnikiem Władysławem Kolarczykiem zorganizowali w Ojrzanowie Straż Ogniową. W skład pierwszego zarządu weszli:
- prezes: Stefan Dziewulski
- komendant: Władysław Kolarczyk
- gospodarz: Józef Górzyński
- skarbnik: Kazimierz Wojciechowski
W pierwszych latach działalności straż miała swoją siedzibę w majątku w Ojrzanowie. Zarząd zakupił sikawkę ręczną, węże i część umundurowania. Brakujące mundury uszyły miejscowe krawcowe. Pierwszym galowym wystąpieniem oddziału był w 1914r. udział w pogrzebie malarza Józefa Chełmońskiego, który zgodnie z życzeniem został pochowany na miejscowym cmentarzu, obok serdecznego przyjaciela księdza Barnaby Pełka, proboszcza parafii Ojrzanowskiej.
W 1926 roku społeczeństwo Żelechowa podarowało organizacji drewniany budynek i strażacy przenieśli się do Żelechowa. Po komasacji gruntów w 1930r. strażacy otrzymali działkę przy kościele, na której mogli wybudować remizę. Budowę rozpoczęto w 1931r. przy aktywnym udziale miejscowego społeczeństwa. Ludzie brali udział w gromadzeniu materiałów, wykonywaniu prac murarskich i innych związanych z budową. Po zakończeniu budowy w 1934r. działalność jednostki ożywiła się, zaczęto organizować zabawy taneczne i loterie fantowe. Dzięki wsparciu finansowemu ze strony mieszkańców i zorganizowaniu środków, zakupiono konny wóz strażacki, sikawkę ręczną, dwa beczkowozy konne oraz węże. W 1938r. w miejscowości Mroków odbyły się rejonowe zawody pożarnicze, w których Żelechów zajął pierwsze miejsce. Jednostka liczyła wtedy 21 osób.
W czasie okupacji, z inicjatywy byłego prezesa Jana Szumachra, władze niemieckie nie zabroniły działalności gaśniczych, wydając przepustki całodobowe, by strażacy mogli poruszać się również po rozpoczęciu godziny policyjnej. Po zakończeniu wojny jednostka nadal pozostała konno-mechaniczna. Koni do wyjazdów użyczali sąsiedzi remizy: Jan Waszczyk, Józef Zduński, Jan Olczak, Antoni Piórowski, Antoni Wyrzykowski. W 1947r. nastąpiła zmiana zarządu. W skład wchodzili:
- prezes: Jan Waszczyk
- komendant: Tadeusz Górzyński
- gospodarz: Antoni Wyrzykowski
Strażacy wznowili organizowanie loterii i zabaw tanecznych. Podwyższali swoje kwalifikacje i gotowość bojową. W 1949r. Tadeusz Perzyna, Józef Staniszewski i Ryszard Olczak zostali wysłani na szkolenie komendantów do miejscowości Osowiec.
W czerwcu 1959r. jednostka brała udział w największej akcji ratowniczo-gaśniczej. Podczas uroczystości odpustowych w naszej wsi wybuchł pożar i w gęstej, zwartej zabudowie spłonęło osiem siedlisk gospodarskich krytych strzechą.
Na początku lat 70., po częściowej zmianie zarządu, z inicjatywy prezesa Bogdana Jackowskiego i komendanta Władysława Batorego, zakupiony został pierwszy samochód DODGE, który pełnił rolę pożarniczego. W 1966r. zakupiono cysternę STAR-20, która została przystosowana jako pożarniczy GBM. W 1970r. nastąpiła całkowita zmiana zarządu:
- prezes: Stanisław Bartoszewski
- naczelnik: Wiesław Murzyn
- gospodarz: Eugeniusz Perzyna
- skarbnik: Stefan Buza
Jednostka liczyła 22 członków. Zarząd podjął wtedy uchwałę o regularnym organizowaniu dochodowych zabaw tanecznych i gromadzeniu środków na zakup większej działki i budowę nowej strażnicy. W 1972r. Komenda Powiatowa Straży Pożarnej w Grodzisku Mazowieckim, za działalność i zaangażowanie, przekazała samochód ciężarowy LUBLIN.
Po negocjacjach 9.07.1974r. Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Żelechowie oraz państwo Teodozja i Franciszek Kozajcz podpisali umowę na kupno działki budowlanej o pow. 2700mkw za kwotę 20.000zł. Uroczyste rozpoczęcie budowy nastąpiło dn. 5.05.1975r. wykopami i zalaniem fundamentów. Udział w pracach wzięli pracownicy Urzędu Gminy Żabia Wola, członkowie byłych partii politycznych PZPR i ZSL, nauczyciele i młodzież szkół podstawowych, zarząd i członkowie straży pożarnej oraz mieszkańcy gminy.
W 1976r. Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Żyrardowie przekazała nieodpłatnie na wyposażenie jednostki bojowy samochód pożarniczy STAR-25 GRAM. Dodatkowo przekazano również wsparcie finansowe w wysokości 100.000 zł na prowadzoną inwestycję budowlaną. W czasie budowy zaangażowaniem wyróżniło się wiele osób spośród strażaków, mieszkańców Żelechowa i pobliskich wsi. Zostali oni uhonorowani odznaczeniami państwowymi i resortowymi. Budowa została zakończona w listopadzie 1982r. W nowo oddanym budynku strażnicy zaczęło się nowe życie: przybyło nowych młodych członków, częściowo zmienił się zarząd, zaczęto organizować dyskoteki, gromadzić środki na uzupełnienie wyposażenia i sprzętu.
Od 199r. w skład zarządu wchodzili:
- prezes: Wiesław Murzyn
- naczelnik: Krzysztof Perzyna
- gospodarz: Roman Małecki
- skarbnik: Zenon Czech
Z każdym rokiem przybywało nowych członków, którzy podwyższali swoje kwalifikacje, przechodząc szkolenia pożarnicze. W 1996r. Urząd Gminy w Żabiej Woli zakupił podwozie STARA 266, a w roku następnym wykonano karosarz na samochód pożarniczy. W 95-tą rocznicę powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Żelechowie, w 1997r. Został przekazany jednostce nowo skarosowany GRAM.
W 2002r. obchodzono jubileusz 100-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Żelechowie. Wzięli w nich udział zaproszeni goście z Resortu Pożarnictwa oraz samorządów, a także Marszałek województwa mazowieckiego, Adam Strózik. Mazowiecki Zarząd Wojewódzki nadał jednostce sztandar, który został ufundowany przez społeczeństwo gminy Żabia Wola. Prezydium Zarządu Głównego odznaczyło jednostkę Złotym Znakiem Związku. Od 2002r. w skład zarządu wchodzą:
- prezes: Wiesław Murzyn
- naczelnik: Mariusz Pałasz
- gospodarz: Roman Małecki
- skarbnik: Mirosław Dziewulski
W 2007r. podczas obchodów 105-tej rocznicy istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej w Żelechowie, zaproszeni goście zadeklarowali pomoc jednostce. Mazowiecki Komendant Wojewódzki nadbrygadier Ryszard Psujek obiecał przekazanie samochodu bojowego, a poseł Janusz Piechociński pomoc w przekazaniu sprzętu bojowego i umundurowania dla jednostki. Na początku 2008r. jednostka otrzymała 10-letni samochód gaśniczy marki JELCZ 014.
Członkowie straży oraz zarząd cały czas pracują aktywnie przy utrzymaniu obiektu oraz sprzętu. Działania te wspomagane są zarówno finansowo i materialnie przez wiele instytucji i organy samorządu.

 

Opracowała,
Aleksandra Kowalska


 

Administrator Paweł Kostera, Wszystkie prawa zastrzeżone.